Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som barnskötare i förskola.

Via de här länkarna kan du läsa mer och se på filmer om yrket:

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke/hitta-yrken/yrkesgrupper/1167

https://www.framtid.se/yrke/barnskotare

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där 80 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Du startar din utbildning med en orienteringskurs skolförlagd där du får all information om skolan och vår lärplattform.

Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på en förskola, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av skolan i samarbete med eleven. I regel får man ingen ersättning från förskolan under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

För att få göra sin APL- på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid antagning. Det är därför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. Då mycket av verksamheten bedrivs utomhus kan du behöva bekosta oömma kläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Tänk på att

För att få göra sin APL- på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid antagning. Det är därför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-BSE-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-07-04
2025-08-04 – 2025-09-12


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Ta kontakt med utbildningsledare susanne.petersson@lerum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen. Där får du också chans att ställa dina frågor.