Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – Lärling

Barn och fritid |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Viktig information

För att få göra sin APL- på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid antagning. Det är därför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-f…

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik. 

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som barnskötare.
Via de här länkarna kan du läsa mer och se på filmer om yrket:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke/hitta-yrken/yr…
https://www.framtid.se/yrke/barnskotare

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma.

Utbildning på arbetsplatsen

Utbildningen genomförs på en förskola, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar eftermiddagspass. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från förskolan under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

0 veckor

Poäng:

1 340

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-BSE-2301-LM

Studieperioder

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-31 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-02-09