Gå till GRvux startsida

Barnskötare med språkstöd

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du ska visa ett utdrag ur
belastningsregistret för att kunna börja din APL.

Utbildningens innehåll

Under första perioden fokuserar du på den teoretiska delen av utbildningen. Du får en grundlig
introduktion i samtliga kurser integrerad med språkundervisning. I den teoretiska delen av
utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik,
barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Kunskaper om
kommunikationens betydelse för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om
grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och
samtalsmetodik. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och
socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av
utbildningen ägnas också till barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och
deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Från och med period 2 startar även praktiken. I den praktiska delen får du använda de teoretiska
kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola. I praktiken på förskolan kommer du
möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt och där kunskaper
om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du dig i kursen Etnicitet och kulturmöten.
Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller
kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen Hälsopedagogik. Du kommer också möta
barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med fysiska
funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, utvecklingsstörning eller autism. I kursen
Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

Sista terminen läser du inriktningskursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om
skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form,
drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika
metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Orienteringskurs 100p
Pedagogiskt arbete 200p
Barns lärande och växande 100p
Lärande och utveckling 100p
Människors miljöer 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Naturguidning 1 100p
Hälsopedagogik 100p
Kommunikation 100p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Skapande verksamhet 100p
Specialpedagogik 1 100p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Yrkessvenska 200p
Grundläggande svenska som andra språk

Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola.
Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar
arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det
som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Kostnader för eleven

1000-1500 kr

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en
yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Antagning

Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du
antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölnal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal


Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Mölndal

Utbildningsform:

Längd:

68 veckor

Poäng:

1 600

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-BSE-2208-ML

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-07-07
2023-08-07 – 2023-12-29