Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare språkstöd

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Ett roligt, utvecklande och spännande arbete inom barnomsorgen. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som behörig barnskötare inom barnomsorgen med barn i åldrarna 0-6 år, eller som elevassistent inom skola och fritidsverksamhet.  Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerade vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Tillsammans med arbetslaget skapar du de bästa förutsättningarna för barn att lära och utvecklas. Eftersom bristen på utbildade barnskötare är stor, är chanserna till arbete goda efter avslutad utbildning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du kommer att läsa Skolverkets yrkespaket för barnskötare på heltid. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. På vår utbildning samarbetar yrkeslärare med språklärare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och yrkes-skicklighet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Vi håller på att se över formen för APL vilket betyder att det kan vara så att man antingen gör APL under tre perioder under utbildningen eller att man gör APL ett par dagar i veckan under hela utbildningen. Vill du veta mer om upplägget är du välkommen att kontakta oss på skolan.

Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.

Innehåll

Du lär dig om barns utveckling, samarbete, pedagogik, kommunikation samt ledarskap. Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utveckla din förmåga att se barns behov och kunna stimulera dem i sin utveckling. Du läser bland annat Skapande verksamhet där du får lära dig om bild och form, musik, dans, rörelse och drama. I kursen Naturguidning lär du dig om djur och natur och roliga aktiviteter i naturen. I alla kurser kommer du att få utveckla ditt språk, lära dig nya ord, uttryck och begrepp som används inom förskolan.

Under utbildningen kommer du att få göra intressanta studiebesök och också, tillsammans med dina lärare och klasskamrater, vara ute i naturen.

Du har möjlighet att låna en dator från skolan och får även en orienteringskurs i grundläggande datorhantering.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Det tillkommer inga kostnader för litteratur om du inte själv väljer att köpa in referenslitteratur.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.25

Anmälningskod GRS-BSE-2408-HA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Härryda

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-06
2025-08-11 – 2026-01-02
2026-01-05 – 2026-03-27


Övrig information

Skola

Härryda vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Härryda

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Härryda

Besöksadress

Långenäsvägen 5

Informationsmöte

Vill du ha mer information om utbildningen är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida.