Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare med språkstöd

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen passar dig som vill arbeta som behörig barnskötare inom barnomsorgen.

Viktig information

Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom
förskola/skola.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors utveckling, lärande och växande, samarbete, pedagogik, kommunikation
samt ledarskap. Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utvecklar din
förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kommer att läsa 1300 gymnasiepoäng och kurserna
tillhör Skolverkets yrkespaket för att bli barnskötare. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser
du också svenska. Antingen på SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På
denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrkesämnena och som jobbar
tillsammans med läraren i svenska.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som behörig barnskötare inom barnomsorgen
med barn i åldrarna 0-6 år, i enlighet med Läroplanen för förskolan. Din främsta uppgift är att ge
barnen en trygg och stimulerade vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att
ge omsorg och skapa aktiviteter både inomhus och utomhus är viktiga delar av arbetet.

Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur, kopiering, studiebesök m.m. tillkommer med ca 1000-1500 kr/period.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på
kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder: Vid APL följer du din handledares arbetstider. APL utgör ca 15 % av utbildningen. APL
kommer att genomföras löpande under utbildningens gång.

Antagning

Informationsmöte: Innan utbildningen startar kallar skolan till ett informationsmöte den 8 september
kl. 16:00.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet

Övrig information

Plats för utbildningen: Mölnlycke
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Härryda
Ansvarig vuxenutbildning: Härryda kommun


Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Mölnlycke

Utbildningsform:

Längd:

72 veckor

Poäng:

1 600

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRS-BSE-2210-HA

Studieperiod:

2022-10-24 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-16
2023-08-07 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-05-17