Gå till GRvux startsida

Barnskötare med språkstöd

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Vill du arbeta med barn och barnens utveckling, ge de stimulans och trygghet, ge omsorg och
möjlighet till lärande? Då ska du söka den här utbildningen.

Viktig information

Utbildningen Barnskötare med språkstöd passar dig som vill arbeta med barn och ungdomar.
Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi, men som inte är färdig med svenska på
grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid, 40 timmar i veckan. Schemalagd tid kan vara
måndag – torsdag, 9-16. Övrig tid är självstudier. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i
yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.”

Utbildningens innehåll

Studerar du på utbildningen Barnskötare med språkstöd så läser du svenska som andraspråk och
yrkeskurser inom Barn- och fritid. Du lär dig svenska som används på förskolan och i skolan så att du
är väl förberedd för ett arbete efter avslutade studier.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola och
fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter yrkesutbildningen till Barnskötare kan
du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en grund om du vill
vidareutbilda dig. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom framförallt förskolan.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för
kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare för att ställa frågor om utbildningen.
Kontakta: Kiki Rosén på kiki.rosen@visiblecare.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Studerar du på utbildningen Barnskötare med språkstöd så har du praktik (APL). APL
omfattar minst 15 % av utbildningen.

Antagning

Informationsmöte: du som har ansökt till utbildningen kommer bjudas in till ett digitalt
informationsmöte där du får mer information om utbildningen och där du får möjlighet att ställa
frågor.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 i
Kungsbacka.
Utbildningsanordnare: Visible Care
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungsbacka


Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Kungsbacka

Utbildningsform:

Längd:

81 veckor

Poäng:

1 600

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-BSE-2208-KA

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-07-07
2023-08-07 – 2023-12–29
2024-01-01 – 2024-03-22