Gå till GRvux startsida

Barnskötare med språkstöd

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Vill du arbeta med barn och barnens utveckling, ge de stimulans och trygghet, ge omsorg och
möjlighet till lärande? Då ska du söka den här utbildningen.

Viktig information

Den här utbildningen är gruppundervisning på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på
skolan.

För att läsa utbildningen måste du ha godkänt betyg i SFI kurs D eller motsvarande och du ska inte
vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå, GRNSVAD.
Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att
möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Du kommer att läsa 1300 poäng gymnasiekurser inom barn och fritid samtidigt som du läser svenska
som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig
för yrkesämnena och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.
Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din
främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar
arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se, om du vill göra
studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till
info@arbvux.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Den del av utbildningen som är på en arbetsplats är under fyra veckor studieperiod 2, 3 och 4.

Antagning

Informationsmöte:
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation.
I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla
som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det
finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om
utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på
gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Nedre Kaserngården 5 Göteborg
Utbildningsanordnare: Studium
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Längd:

90 veckor

Poäng:

1 550

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-BSE-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-23
2023-01-09 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-12-22
2024-01-08 – 2024-06-28