Gå till GRvux startsida

Betongarbetare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Härligt att hålla på med sånt man tycker om! Ett fritt jobb som är väldigt omväxlande och varierande på alla sätt,

Elev, betongarbetare

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på
moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.

Viktig information

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om
utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra veckorna i början viktiga;
passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Utbildningens innehåll

De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är detsamma som för murare och snickare. De
gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning.

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga
arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
Du får lära dig att göra riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete –
detta får du träna på.

Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i
utbildningen.

Den sista tredjedelen är specialiserad på betongarbeten. Gjutning och armering är
betongarbetarens två huvuduppgifter. Husgrunder är ofta gjutna i betong. Även broar, vägar och
golv gjuts i betong. Gjutningen görs i en form som sätts upp på plats. För att en betongkonstruktion
ska bli tillräckligt stark måste den armeras med hjälp av armeringsjärn som löper genom den färdiga
konstruktionen enligt ett visst mönster. Detta får du lära dig på utbildningen.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.
Du är lärling på ett företag i upp till 36 månader, tre år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från
företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt
yrkesprov och få ditt yrkesbevis som betongarbetare.

Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Utbildningen leder till

Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner. De flesta hus vilar på en grund av
armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Det blir allt
vanligare med förtillverkade betongelement, t ex väggar eller fasadelement, som kommer direkt från
fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats. Fallbyggnad och
golvavjämningar ingår även detta i yrket.

Som betongarbetare arbetar du inte enbart med huskonstruktioner utan det finns många andra
arbetsuppgifter, t ex väg- och brobyggen. Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men
arbetet underlättas av hjälpmedel i form av exempelvis byggkranar och betongpumpar.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till små firmor som är
specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara
en begränsad tid på ett bygge för att sedan flytta till ett annat där betongarbete ska utföras.

Fortsatta satsningar inom infrastrukturområdet gör att bristen på betongarbetare kvarstår.

Se gärna film på Youtube: Yrke Betongarbetare

Kostnader för eleven

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad.

Studiebesök

Kontakta Per Skog på Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är
på en arbetsplats och genomför utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer
handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar
och helger. Skolans lärare kommer ut och besöker dig, och stöttar dig i ditt lärande.

Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
Apl-perioder
Du är ute på arbetsplatsen fyra dager i veckan. En dag i veckan studerar du online.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till
utbildningsplatser.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett obligatoriskt informationsmöte på
skolan. Kallelsen kommer via e-post.

Kurs- och antagningsbesked

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen
Utbildningsanordnare: Utbildningscentrum Bräckegymnasiet
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Längd:

62 veckor

Poäng:

1 580

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, man 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-BET-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-15- 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-11-24