Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Betongarbetare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

En betongarbetare är specialist på arbeten som innehåller betong; ett mångsidigt och mycket starkt material. Det finns många arbetsområden som hanterar betong vilket gör att betongarbetaren har en bred arbetsmarknad.

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev
under utbildningen på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan
förekomma.

När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du arbetsplatsens tider.
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt
lärande, apl, och arbeta som lärling

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är detsamma som för murare och snickare. De
gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning.

Den sista tredjedelen är specialiserad på betongarbeten. Gjutning och armering är
betongarbetarens två huvuduppgifter. Husgrunder är ofta gjutna i betong. Även broar, vägar och
golv gjuts i betong. Gjutningen görs i en form som sätts upp på plats. För att en betongkonstruktion
ska bli tillräckligt stark måste den armeras med hjälp av armeringsjärn som löper genom den färdiga
konstruktionen enligt ett visst mönster. Detta får du lära dig på utbildningen.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.
Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, cirka två år. Under lärlingstiden får du lärlingslön
från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få
ditt yrkesbevis som betongarbetare.

Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen leder till

Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner. De flesta hus vilar på en grund av
armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Det blir allt
vanligare med förtillverkade betongelement, t ex väggar eller fasadelement, som kommer direkt från
fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.

Som betongarbetare arbetar du inte enbart med huskonstruktioner utan det finns många andra
arbetsuppgifter, t ex väg- och brobyggen. Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men
arbetet underlättas av hjälpmedel i form av exempelvis byggkranar och betongpumpar.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till små firmor som är
specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara
en begränsad tid på ett bygge för att sedan flytta till ett annat där betongarbete ska utföras.

Fortsatta satsningar inom infrastrukturområdet gör att bristen på betongarbetare kvarstår.

Se gärna film på Youtube: Yrke Betongarbetare

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial,
böcker.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om
utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.
Mötena äger rum varannan vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder;
den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller
tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina
förutsättningar.

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen
med information om schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 3
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Längd:

66 veckor

Poäng:

1 650

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRY-BET-2210-GG

Studieperiod:

2022-10-24 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-07-03 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-01-26