Gå till GRvux startsida

Bilskadereparatör

Fordon och transport |Lärlingsvux

Bilskadereparatör är ett yrka för dig som vill att krock- och plåtskadade fordon ska se ut som nytillverkade efter en reparation. Att reparera karossdetaljerna kräver mycket from- och fingertoppkänsla.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på
moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.

Viktig information

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om
utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra veckorna i början viktiga;
passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Du behöver genomgå och bli godkänd i en härdplastutbildning och en hälsoundersökning
(spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs
på skolan.

Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för
anställning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i grundläggade fordonsteknik och olika sammanfogningsmetoder
som limning och svets. Du får lära dig hur en bil är uppbyggd eftersom det förekommer en del
demontering och montering av andra komponenter när du ska reparera plåtskador. Bucklor och repor handriktas, slipas och spacklas bort- detta kommer du att få träna på. Du lär dig att besiktiga
och värdera skador och även grunderna i planeringen av arbetet.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka jobb på fordonsverkstäder som arbetar med plåtskador på framför allt
krockade bilar.
Framtiden för bilskadereparatörer påverkas av att branschen har blivit mer miljömedveten. Mer ska
repareras och återanvändas, snarare än ersättas och slängas. Enligt Transportgruppen kommer de
som har känsla och intresse för yrket ha goda möjligheter att få jobb de närmsta åren.

Kostnader för eleven

Ingen kostnad.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.
Besöket kan eventuellt ordnas digitalt på grund av rådande pandemi. Kontakta
hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Utbildning på arbetsplatsen

70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan
betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara
beredd på restid till din arbetsplats.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till
utbildningsplatser.

Informationsmöte:
Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett obligatoriskt informationsmöte på
skolan. Kallelsen kommer via e-post

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Otto Elandersgata 4, 421 32 Västra Frölunda
Utbildningsanordnare: Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Längd:

60 veckor

Poäng:

1 280

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-BSR-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-11-03