Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggnadssmide

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande yrke där noggrannhet och självständighet ligger i fokus. Ett yrke som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med både händerna och huvudet? Då är denna utbildningen till byggnadssmed/stålbyggare något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande uppdrag inom området stålbyggnation inom byggbranschen.

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter vid svetsande bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Innehåll

Under 43 veckors heltidsstudier utbildar du dig till byggnadssmed/stålbyggare. Första halvan av utbildningen lär du dig  grunderna för arbete inom yrkesområdet. Den grundläggande delen (600 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap, grunderna i maskiner och produktionsutrustning .

Efter den grundläggande delen fördjupar du dig i svetstekniker, ritningsläsning materialkunskap och moment som utbildar mot yrket byggnadssmed/stålbyggare.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter  arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag  och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, (APL)  i utbildningen. Apl innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar hjälper dig på arbetsplatsen. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2-3 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca. 2500 SEK för kurslitteratur och skyddskläder. Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leveratörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Tänk på att

Vid rekryteringar till yrket byggnadsmed/stålbyggare lägger branschen utöver själva yrkeskompetensen ofta stor vikt vid pålitlighet, noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan till att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk Delkurs 3

– Matematik Delkurs 2

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk Delkurs 3

– Matematik Delkurs 2

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-04-03–2023-06-16

2023-08-14–2024-01-05

2024-01-15–2024-03-29


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Vuxenutbildningen Campus Alingsås vars lokaler för Industriteknik finns i anslutning till Alströmergymnasiet

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Alingsås