Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggnadssmide

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande yrke där noggrannhet och självständighet ligger i fokus. Ett yrke som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med både händerna och huvudet? Då är denna utbildningen till byggnadssmed/stålbyggare något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande uppdrag inom området stålbyggnation inom byggbranschen.

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter vid svetsande bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Under 43 veckors heltidsstudier utbildar du dig till byggnadssmed/stålbyggare. När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2-3 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Första halvan av utbildningen lär du dig  grunderna för arbete inom yrkesområdet. Den grundläggande delen (500 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap, grunderna i maskiner och produktionsutrustning .

Efter den grundläggande delen fördjupar du dig i svetstekniker, ritningsläsning materialkunskap och moment som utbildar mot yrket byggnadssmed/stålbyggare.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter  arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag  och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca. 2500 SEK för kurslitteratur och skyddskläder. Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leverantörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Tänk på att

Vid rekryteringar till yrket byggnadsmed/stålbyggare lägger branschen utöver själva yrkeskompetensen ofta stor vikt vid pålitlighet, noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan till att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen om du saknar fullständiga betyg i svenska och matematik.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-IBS-2404-AS

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-14
2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-13 – 2025-03-28


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Alingsås

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Alingsås

Besöksadress

Vuxenutbildningen Campus Alingsås vars lokaler för Industriteknik finns i anslutning till Alströmergymnasiet