Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggnadsträarbetare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg,
maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Byggnadsträarbetaren finns
med under hela bygget: från formsättning av grunden till olika takkonstruktioner och inredning.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på
moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.

Viktig information

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om
utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra veckorna i början viktiga;
passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga
arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
Du får lära dig att göra riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete –
detta får du träna på.
Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i utbildningen.

Som byggnadsträarbetare lär du dig bygga hela huskonstruktioner såsom; golvbjälklag, väggar,
mellanbjälklag och takkonstruktioner. Till detta kommer invändiga och utvändiga beklädnade av
olika slag. Du lär dig även montera kök, dörrar,fönster och även finsnickeri som listning.

Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en
ritning.

Snickaryrket är det bredaste yrket och ger utrymme för att på sikt specialisera sig inom någon del av
yrket.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.
Du är lärling på ett företag i upp till 36 månader, tre år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från
företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt
yrkesprov och få ditt yrkesbevis som byggnadsträarbetare.

Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till en utbildningsbok som snickare, med möjlighet att arbeta på stora som små
företag, med servicearbeten, nyproduktion av allt från villor till hyreshus, eller renoveringsarbeten.

Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Som träarbetare arbetar du ofta i arbetslag, men kan
även innebära självständiga arbeten hos privatpersoner.

Kostnader för eleven

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad.

Studiebesök

Kontakta Peter Skog Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är
på en arbetsplats och genomför utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer
handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar
och helger. Skolans lärare kommer ut och besöker dig, och stöttar dig i ditt lärande.

Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder
Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du online.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till
utbildningsplatser.

Informationsmöte
Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett obligatoriskt informationsmöte på
skolan. Kallelsen kommer via e-post.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Utbildningscentrum Bräckegymnasiet
Plats för utbildningen: Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Lärningsvux

Längd:

57 veckor

Poäng:

1 480

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRL-BTA-2210-GG

Studieperiod:

2022-10-24- 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-12-29