Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggnadsträarbetare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg,
maskiner och arbetsmetoder har utvecklats, men hantverket är kvar. Byggnadsträarbetaren finns
med under hela bygget: från formsättning av grunden till olika takkonstruktioner och inredning.

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev
under utbildningen på skolan mellan 08.00-15.00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan
förekomma. När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du
arbetsplatsens tider.

Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt
lärande, apl, och arbeta som lärling.

När du blivit antagen, kom ihåg att söka om studiemedel hos CSN om det är aktuellt för dig.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är detsamma som för murare och
betongarbetare. De gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett
inriktning. Den sista tredjedelen är specialiserad på träarbeten.

De två vanligaste arbetsuppgifterna för en byggnadsträarbetare eller snickare som det också heter
är formsättning för betonggjutning och stomresning av bärande väggar och ytterväggar. Vid
nyproduktion av hus monterar träarbetaren ofta färdiga byggdelar som är förtillverkade i fabrik.
Träarbetaren reser mellanväggar och monterar väggbeklädnader som gipsskivor, spånskivor eller
panel. Träarbetaren monterar även dörr- och fönsterkarmar, skåp och andra snickerier.
Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en
ritning. Allt detta får du träna på under utbildningen.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.
Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, cirka två och ett halvt år. Under lärlingstiden får du
lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt
yrkesprov och få ditt yrkesbevis som byggnadsträarbetare.

Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen kräver att du studerar på heltid, men studietakten är individuell, vilket innebär att
utbildningstiden kan variera en aning beroende på dina förutsättningar. 63 veckor är ramen för
utbildningen.

Utbildningen leder till

Byggnadsträarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. Det märks kanske
främst vid ombyggnader där det sällan finns några räta vinklar och kanske inte heller några
ritningar. Vid ombyggnader krävs också kunskap om gamla hantverksmetoder och äldre byggteknik.

En byggnadsträarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig därför på
exempelvis formsättning eller inredning. Som snickare kommer du att få montera köksinredningar,
gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster och t ex klä hus med panel. Träarbetare arbetar
också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.

Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Som träarbetare arbetar du ofta i arbetslag, men kan
även innebära självständiga arbeten hos privatpersoner.

Kostnader för eleven

Ca, 2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder,
utbildningsmaterial, böcker.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till studiebesök. Mötena äger rum
varannan vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder;
den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller
tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina
förutsättningar.

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om
utbildningen med information om schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 3
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux

Längd:

60 veckor

Poäng:

1 550

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRY-BTA-2210-GG

Studieperiod:

2022-10-24 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-07-03 – 2023-12-15