Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggnadsvård grund

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom finsnickeri och måleri med syftet att få ett cirkulärt helhetstänk.
Du kommer att kunna arbeta inom byggnadsvård med till exempel renovering och restaurering.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

I början av terminerna är du på plats i skolan och har workshops på Nääs slott.

Efter det går du ut på praktik, du kommer att vara på flera olika praktikplatser med olika inriktningar.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen utgår ifrån en ny modell där du kombinerar flera disciplinområden, finsnickeri och måleri, mur och kalk.
Utbildningen är för dig som vill få de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta med byggnadsvård och där du kan vara med i stora delar av byggnadsprocessen.

Utbildningen kommer fördelas mellan praktiska moment i verkstad, teoretiska uppgifter på distans och apl (arbetsplatsförlagd lärande) på företag med inriktning på finsnickeri och måleri och även på Nääs slott.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven betalar själv kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan du också behöva betala.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning..

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-HBV-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Besöksadress

Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.