Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggutbildning – komplettering

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Arbete som byggnadsträarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare eller golvläggare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av bygg- och anläggningsprogrammet eller delar av yrkespaket till byggnadsträarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare eller golvläggare och som vill slutföra din utbildning.

För att vara behörig till utbildningen måste du ha godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurserna.

Du har lektioner och handledning på skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.

Vid kursstart görs en individuell studieplan. Utbildningens längd och/eller studietakt kan variera beroende på ditt utbildningsbehov. Undervisningen sker dagtid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt Lärande). Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningsinnehållet är individuellt beroende på vilka kurser du behöver komplettera. Utbildningens innehåll följer de krav som branschen ställer för att du ska kunna påbörja en lärlingsanställning.

Kvalificerad utbildningstidEfter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i upp till 36 månader. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis. Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Du måste också ha godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurserna.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-BYK-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-01 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-05-16


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Besöksadress

Norra Deltavägen 3, Göteborg

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan. Schema kommer du att få i början av utbildningen.