Gå till GRvux startsida

Byggutbildning med språkstöd

Bygg och anläggning |Yrkesvux med språkstöd

Är du intresserad av byggbranschen, men vet inte riktigt vilket yrke du ska välja?
Behöver du fortsätta läsa sfi, kurs D, eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå?
Jamen, då har du hamnat helt rätt! Här kan du nämligen välja inrikting först efter att du fått pröva
olika moment som betongarbetare/murare/platssättare gör.

Viktig information

Viktigt att du tar ditt ansvar och gör de teoretiska delarna av utbildningen som ska hjälpa dig att
förstå vad du sedan gör praktiskt. Viktigt att drar nytta av lärarnas tid för att få stöd. Bra med
datorvana.

Du behöver kunna använda de fyra räknesätten för att klara utbildningen.

Utbildningens innehåll

De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är gemensamma. De gemensamma kurserna ger
dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning.

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga
arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar. Du får lära dig att göra
riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete –
detta får du träna på.
Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i
utbildningen.

När du har klarat av de gemensamma kurserna väljer du en inriktning;
betongarbetare/plattsättare/murare.

Under utbildningen får du vägledning och mer kunskap om vad de olika inriktningarna innehåller och
leder till.

Kvalificerad utbildningstid

Efter yrkespaketet följer Kvalificerad utbildningstid på ett företag inom branschen. Du är då anställd
lärling på ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv
söka anställning som lärling. Du ansöker om ditt yrkesbevis när du är klar med den kvalificerade
utbildningstiden.

Mer information om lärlingsanställning kan du läsa på Byggbranschens yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen leder till

Arbetsmarknaden för betongarbetare/murare och plattsättare är fortfarande god till mycket god.

Betongarbetare arbetar bland annat med armering av betongkonstruktioner av olika slag; väggar,
valv, broar, pelare och mycket mera. De arbetar också med gjutningsarbeten och avancerade
golvläggningar och slipningsmetoder. Viktigt att kunna tolka och läsa armeringsritningar samt andra
bygghandlingar.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena och som murare kan du även arbeta som plattsättare.
Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all
verksamhet som har med husbyggnad att göra.
De vanligaste sysslorna för en murare är att mura väggar av block eller tegel och att putsa. Muraren
lägger tegelstenarna eller blocken på varandra, Murbruk fogar ihop varje sten eller block. Arbetet
görs för hand.

Som plattsättare sätter man olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer
samt arbetar med olika material, underlag och underarbeten. Arbetet utförs med millimeterprecision.
Förutom att sätta plattor ingår det i jobbet att göra det underarbete som krävs, till exempel att lägga
ett tätskikt i våtutrymmen. Arbetet är ofta i människors hem vilket ställer krav på social kompetens
och ett bra ordningssinne. Uppgifterna kan variera mellan allt från att sätta plattor i badrum till stora
simhallar.

Se gärna film på Youtube: Yrke Betongarbetare/Murare/Plattsättare

Kostnader för eleven

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad.
Eleven få själv betala för resor till och från skolan samt till och från apl-platsen.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor. Kontakta: Morgan
Karlsson 0702-267704

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: apl kommer att ske i 15 veckor under perioderna 3 och 4

Antagning

Informationsmöte
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation av Arbetsmarknad och vuxenutbildningen.
I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla
som söker kanske inte får plats. Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser.
Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är
rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen,
påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Informationsmöte på skolan
Blir du erbjuden plats och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte av skolan
tidigast 3 veckor före utbildningsstart. Under mötet kommer du att få information om hur skolan
planerar utbildningen, du kommer att få prova kläder samt ställa frågor.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen
Utbildningsanordnare: Ubildningscentrum Bräckegymnasiet
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux med språkstöd

Längd:

77 veckor

Poäng:

1 900

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-BYA-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-23
2023-01-09 – 2023-06-30
2023-08-14 – 2023-12-22
2024-01-08 – 2024-04-12