Skip to main content
Gå till GRvux startsida

CNC-operatör Plåt/Kantpress

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande yrke där noggrannhet och självständighet ligger i fokus. Ett yrke som passar dig som är praktiskt och tekniskt intresserad  och önskar att  arbeta med både händerna och huvudet?

Då är denna utbildning till CNC-operatör styrda plåtbearbetningsmaskiner/svetsrobotar något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande roller inom området plåtbearbetning/robotsvetsning i verkstadsindustrin.

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter  inom den tillverkande verkstadsindustrin. Tex storköksutrustning eller påbyggnader till lastbilar.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Innehåll

Under 43 veckors heltidsstudier utbildar du dig till CNC-operatör på plåtbearbetningsmaskiner och svetsrobotar. Första halvan av utbildningen lär du dig  grunderna för arbete inom Plåt och svetsteknik. Den grundläggande delen (600 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap, grunderna i produktionsutrustning.

Efter den grundläggande delen fördjupar du dig i CNC-styrd kantpressning, plasmaskärning, robotprogrammering samt ritningsläsning, materialkunskap och moment som utbildar mot yrket. (Obs! Vi utbildar inte på styrda svarvar och fräsar!)

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning anpassade efter  arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag  och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2-3 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca. 2500 SEK för kurslitteratur och skyddskläder.

Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leveratörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Tänk på att

Vid rekryteringar lägger branschen ofta stor vikt vid förmågorna noggrannhet, flexibilitet , engagemang, problemlösning och viljan till att ta ansvar. Detta utöver själva yrkeskompetensen. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alingsås

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-04-03 – 2023-06-16

2023-08-14 – 2024-01-05

2024-01-15 – 2024-03-29


Övrig information

Skola

Campus Alingsås

Plats för utbildningen

Vuxenutbildningen Campus Alingsås vars lokaler för Industriteknik finns i anslutning till Alströmergymnasiet

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Alingsås