Skip to main content
Gå till GRvux startsida

CNC-operatör

Industriteknik |Yrkesvux

Vill du använda tekniska lösningar för att lösa mänskliga problem?
Gillar du att läsa ritningar och omvandla ritningen till något konkret och gärna tredimensionellt?
Tycker du om att arbeta med verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner?
Är du nyfiken, noggrann och lösningsorienterad?
Ja, då kan CNC-teknikerutbildningen vara rätt val.

Viktig information

För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha goda kunskaper i
matematik, kunna använda matematik i ett mer komplext sammanhang samt tänka logiskt och
tredimensionellt.

Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid framtida anställning. Även datorvana
rekommenderas då en stor del av utbildningen är digital och genomförs med datorstyrda maskiner.
Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Först läser du yrkeskurser som ger dig en bred bas. Du tränar på att bearbeta material med olika
verktyg och maskiner och du lär dig också hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur
industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.

Denna första del av utbildningen är utvecklad av industrins parter och fristående
branschorganisationer. Kompetenserna är grundläggande, för industrins alla olika branscher. Industri
Bas rustar dig alltså för arbete inom olika industribranscher.

För mer information se www. svenskindustrivalidering.se.

Efter du har genomgått basgemensamma kurser påbörjar du inriktningen inom CNC (Computer
Numerical Control , ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner).

Som CNC-tekniker arbetar du med datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken.
Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinen programmeras utifrån
ritningar och CAD/CAM -underlag. Ritningsläsning är avgörande för att klara arbetet. Du behöver
också ha förutsättningar att kunna programmera.

Om förutsättningar finns kan du ansöka om att få göra provet för grönt CNC-certifikat under din
studietid. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara certifiktatet.

Utbildningen leder till

Arbetsmarknaden efterfrågar många duktiga CNC-tekniker. Du kan exempelvis få arbete inom
tillverkningsindustrin, inom fordons-, flygplans- livsmedels- eller möbelindustrin.

Som CNC-tekniker arbetar du ofta skift. Exempel på framtida arbetsuppgifter kan vara; att
kvalitetsäkra produkterna både ekonomiskt och produktionsmässigt; genomföra kvalitetskontroller
på slutprodukter; utveckla ny produktdesign.

Utbildningen rustar även för vidare studier inom industribranschen.

Se gärna videon om hur det är att arbeta inom industrin.
https://www.youtube.com/watch?v=-bxi2h0W5RQ

Kostnader för eleven

Ca 2.600 kronor för kurslitteratur och arbetskläder.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.
Kontakta: jannica.rask@veldikompetens.se för vidare information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats, och du kommer att få göra flera APL
perioder under din utbildning.

Antagning

Skolan kallar till informationsmöte inför utbildningens start. På informationsmötet kommer du att få
information om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3, Maskingatan 5
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux

Längd:

60 veckor

Poäng:

1 500

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRY-CNC-2210-GG

Studieperiod:

2022-10-24 –2022-12-23
2023-01-02 –2023-06-30
2023-08-07 –2023-12-22
2024-01-01 — 2024-02-02