Gå till GRvux startsida
Placeholder for GRVux

Dataanalytiker – bas

El och energi |Yrkesvux

Viktig information

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare. Detta då
fackspråket är engelska. Så för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens
innehåll ska du behärska engelska språket i tal och skrift. Du bör även ha goda kunskaper inom
matematik och god datorvana. Större delen av utbildningen genomförs på distans.

Utbildningens innehåll

Uttryck som Internet of Things och Big Data har aldrig varit hetare. Mobiltelefoner, tv-apparater,
bilar, dörrar och till och med kylskåp är enheter som i det moderna samhället genererar en stor
mängd data. Data som om den används korrekt, kan ligga till stor grund för framtida beslut, men
också tester, orderläggning och felsökning. Detta gör att en dataanalytiker har fått allt större ansvar
och roll i det moderna samhället.

Under utbildningen kommer vi lära dig använda aktuella verktyg, teknik och ramverk som används
av branschen för att du ska kunna ta steget in i din nya karriär. Tillsammans med grundläggande
programmeringskunskap kommer du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom rollen som
dataanalytiker. Vår utbildning lägger stor vikt på våra fokusområden Data Cleaning och
Datavisualisering.

Data Cleaning:
Då data genereras från otaliga källor; hemsidor, email, sociala medier, mobilapplikationer,
rörelsemönster, tidsangivelser med mera, är det vanligt att datasets har ofullständighet, är
ostrukturerad eller en sitter på en mängd fel. Är inte data strukturerad på rätt sätt är den
oanvändbar. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan det leda till stor tidsförlust och i slutändan en
förlorad intäkt, men det kan också leda till att man tar beslut som är helt felaktiga. Ett av våra två
fokusområden i denna utbildning är därför att ge eleven kunskapen om dataanalytikerns
grundläggande arbetsområde för strukturering av data.

Datavisualisering:
Data är mer än variabler i ett exceldokument. Data berättar en historia. För att på ett framgångsrikt sätt berätta denna historia är det viktigt att dataanalytikern besitter tekniken för att visualisera och
presentera datan i en form som gör den förstådd och läsbar. Utan rätt presentation, är det svårt för
mottagaren att luta sig på informationen för framtida beslut, kampanjer, strategier. Denna utbildning
kommer därmed lägga stor vikt vid att eleven skall få så bred kunskap som möjligt om de tekniker
och verktyg som används av branschen.

Utöver de praktiska- och teoretiska ämneskunskaperna så kommer du att arbeta mycket i projekt för
att stärka din kommunikativa förmåga samt dina erfarenheter av teamarbete. Du kommer också få
grundläggande förståelse för entreprenörskap, hur man arbetar mot och följer upp mål samt hur du
tar just din idé och förverkligar den.

Utbildningen är uppdelad i tre delar:

  1. Programmering
  2. Utveckling och projektbaserat lärande inom dataanalys
  3. APL, Arbetsplatsförlagt lärande, praktik.


Du behöver inte några förkunskaper inom programmering för att kunna ta steget in i din nya karriär
som dataanalytiker

Kurser

Programmering 1
Programmering 2
Datorteknik 1a
Datorteknik 1b
Information och kommunikation 1
Webbserverprogrammering 1
Tillämpad programmering
Programhantering
Entreprenörskap

Utbildningen leder till

Efter avslutad kurs kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och
dataanalys, vilket ger en god förberedelse att fortsätta inom branschen, informationsteknik,
programmerare, webbanalytiker, datavetare och dataanalytiker.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:
https://www.framtid.se/yrke/webbanalytiker
https://www.framtid.se/yrke/programmerare
https://www.framtid.se/yrke/datavetare

Kostnader för eleven

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder: Information rörande Apl kommer att meddelas dig i början av utbildningsstart.

Antagning

Informationsmöte: Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter
antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning
Avichai Arbiv
Utbildningsledare
avichai.arbiv@lerum.se
Telefon 1: 0302-521525
Telefon 2: 076-8863823


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande
  • Engelska på grundläggande nivå eller motsvarande
  • Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Lerum

Utbildningsform:

Yrkesvux

Längd:

45 veckor

Poäng:

940

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-DAB-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-16