Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Dataanalytiker – Bas

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och dataanalys, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta inom branschen som programmerare, webbanalytiker, datavetare eller dataanalytiker.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:

https://www.framtid.se/yrke/webbanalytiker
https://www.framtid.se/yrke/programmerare

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på distans, förutom uppstartsmöte och 3 obligatoriska träffar.

Utbildningen innehåller 1-2 obligatoriska online-lektioner per vecka, privat handledning vid behov och eget arbete.
Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Under utbildningen kommer vi lära dig använda aktuella verktyg, teknik och ramverk som används av branschen för att du ska kunna ta steget in i din nya karriär. Tillsammans med grundläggande programmeringskunskap kommer du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom rollen som dataanalytiker.

Utöver de praktiska- och teoretiska ämneskunskaperna så kommer du att arbeta mycket i projekt för att stärka din kommunikativa förmåga samt dina erfarenheter av teamarbete. Du kommer också få grundläggande förståelse för entreprenörskap, hur man arbetar mot och följer upp mål samt hur du tar just din idé och förverkligar den.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Tänk på att

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare. För att lyckas som dataanalytiker behöver du goda kunskaper inom programmering, en god förståelse för kommunikation och älska teamwork. Utbildningen fokuserar på hur du skall arbeta mot uppsatta mål och kräver god datavana.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-DAB-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27
2025-07-28 – 2025-08-29


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Besöksadress

Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.