Gå till GRvux startsida

Elbilstekniker

Fordon och transport |Yrkesvux

Ett nytt och okänt yrke inom en gammal välkänd bransch.

Viktig information

Även om utbildningen ger dig verktyg att felsöka elfel via dator måste du vara beredd på att arbetet
utförs i verkstaden. Du utför också andra sedvanliga uppgifter som en fordonsmekaniker vanligtvis
gör; byter bromsar och byter däck exempelvis.

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur
den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt
både för dig och din kund.

Utbildningens innehåll

I din yrkesroll arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Som
elbilstekniker har du spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna
el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få
en anställning som fordonsmekaniker med inriktning på elbilsteknik. Det finns många möjligheter till
varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera
och utföra service och underhåll på el- och hybridfordon är detta en utbildning för dig.

Utbildningen leder till

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och
bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.
Mejla goteborg@movant.se om du har intresse av ett studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför ca 15% av utbildningstiden där. Du får en handledare som stöttar dig
och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din
apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Variationer när det gäller
tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina
förutsättningar.

Apl-perioder: I period 2 och 3

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och
annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux

Längd:

52 veckor

Poäng:

1 250

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-EBT-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-07-07
2023-07-10 – 2023-08-04