Gå till GRvux startsida

Elbilstekniker

Fordon och transport |Yrkesvux

Ett nytt och okänt yrke inom en gammal välkänd bransch. 

Viktig information

Även om utbildningen ger dig verktyg att felsöka elfel via dator måste du vara beredd på att arbetet utförs i verkstaden. Du utför också andra sedvanliga uppgifter som en fordonsmekaniker vanligtvis gör; byter bromsar och byter däck exempelvis.

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. 

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

I din yrkesroll arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Som elbilstekniker har du spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som fordonsmekaniker med inriktning på elbilsteknik. Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på el- och hybridfordon är detta en utbildning för dig. 

Utbildningen leder till

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se om du har intresse av ett studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför ca 15% av utbildningstiden där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Apl-perioder: En till två dagar per vecka under utbildningstiden.

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.
 
Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare:  Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik
– Engelska  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

50 veckor

Poäng:

1 250

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-EBT-2301-GG

Studieperioder:

Period 1: 2023-01-09–2023-06-30
Period 2: 2023-07-03–2023-12-22