Gå till GRvux startsida
Placeholder for GRVux

Elcykeltekniker

El och energi |Lärlingsvux

”De här smarta, lättframkomliga elfordonen kommer inte bara att ändra hur vi rör oss, utan också
hur städerna kommer att se ut.” Forskare och analytiker Jennifer Dungs.

Antal mikromobila eltransporter växer snabbt i många städer i världen och för att de ska hålla länge
krävs någon som kan serva dem. Vill du vara del i utvecklandet av logistiktransporter i staden
förutom elbilar. Vill du vara med att skapa en förändrad bild av hur transporter sker. Ja, då kanske
Elcykelteknikerutbildningen är något för dig!

Vad är mikromobilitet?

I begreppet mikromobilitet ryms bland annat cykel, elcykel, elscooter och elsparkcykel och andra
mindre fordon – transportmedel som används allt mer. Mikromobilitet är något som växer allt mer
och spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara städer. Det ger möjlighet till en avlastning
för såväl kollektivtrafik som biltrafik.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på
speciella moment i utbildningen och möjlighet att få stöd.

Utbildningens innehåll

Du får bland annat lära dig använda olika verktyg och maskiner för att reparera bland annat elcykel.
Du får lära dig att felsöka och underhålla elcyklar och andra mindre elfordon.
Du lär dig hur elmotorer är uppbyggda och fungerar.
Du får träna på att installara elmotorer med tillhörande skyddsanordningar.
Du får träna på att installera elmotordrivsystem.
Hur möta kunden och hur skapa goda och hållbara kundkontakter – är en viktig del i utbildningen.

Utbildningen leder till

Mikromobilitet innefattar inte bara cykel och elcykel. Den växande mikromobiliteten gör att
arbetsmarknaden anses vara mycket god. Under utbildningen kommer du att knyta kontakter med
olika företag i branschen. Du kan finna anställning på cykelföretag, elfordonsproducenter och
cykelverkstäder. Du kan också starta eget företag eller finna anställning hos operatörer för uthyrning
av eltransporter. Möjligheterna är många.

Kostnader för eleven

Kostnad för arbetskläder 1500 kronor

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler.
Kontakta goteborg@movant.se innan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är
på en arbetsplats och genomför utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer
handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar
och helger. Skolans lärare kommer ut och besöker dig, och stöttar dig i ditt lärande. Du får vara
beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Fyra dagar på en apl-plats och en dag i veckan undervisning på skolan

Antagning

Informationsmöte: Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om
utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Lärlingsvux

Längd:

35 veckor

Poäng:

780

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-ECT-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-04-07