Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Elcykeltekniker

El och energi |Yrkesvux

”De här smarta, lättframkomliga elfordonen  kommer inte bara att ändra hur vi rör oss, utan också hur städerna kommer att se ut.” 

Forskare och analytiker Jennifer Dungs.

Antal mikromobila eltransporter växer snabbt i många städer i världen och för att de ska hålla länge krävs någon som kan serva dem. Vill du vara del i utvecklandet av logistiktransporter i staden förutom elbilar. Vill du vara med att skapa en förändrad bild av hur transporter sker. Ja, då kanske Elcykelteknikerutbildningen är något för dig!

Vad är mikromobilitet? 

I begreppet mikromobilitet ryms bland annat cykel, elcykel, elscooter och elsparkcykel och andra mindre fordon – transportmedel som används allt mer. Mikromobilitet är något som växer allt mer och spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara städer. Det ger möjlighet till en avlastning för såväl kollektivtrafik som biltrafik.

Lärlingsinriktad utbildning

Utbildningen startar med introduktion av elcykeltekniken och grunderna i cykelunderhåll samt kursen Elmotordrivsystem. Under denna period skapar vi kontakt med elcykelföretag och hittar de APL-platser ni sedan ska komma ut på. Resten av tiden i utbildning ska sedan vara APL-förlagd där ni jobbar praktiskt med underhåll och kundbemötande i kurserna Servicekunskap och Personlig försäljning.

Viktig information

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Du lära dig använda olika verktyg och maskiner för att reparera cyklar och elcyklar.
Du får lära dig att felsöka och underhålla cyklar och elcyklar. 
Du lär dig hur elmotorer är uppbyggda och fungerar. 
Kundbemötande och hur man skapar goda och hållbara kundkontakter. 

Utbildningen leder till

Mikromobilitet innefattar inte bara cykel och elcykel. Den växande mikromobiliteten gör att arbetsmarknaden anses vara mycket god. Under utbildningen kommer du att knyta kontakter med olika företag i branschen. Du kan finna anställning på cykelföretag, elfordonsproducenter och cykelverkstäder. Du kan också starta eget företag eller finna anställning hos operatörer för uthyrning av eltransporter.  Möjligheterna är många.

Kostnader för eleven

Kostnad för arbetskläder och läromedel 1500 kronor.

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Ambitionen är att 50% av utbildningstiden är på ett företag. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Skolans lärare kommer ut och besöker dig, och stöttar dig i ditt lärande. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
 
Apl-period: April till juli.

Antagning

Informationsmöte: Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

26 veckor

Poäng:

650

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-ECT-2301-GG

Studieperiod

2023-01-09 – 2023-07-07