Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Elinstallatör – komplettering

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Inriktning Installationselektriker
Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Alla infrastruktursatsningar i regionen kräver att det finns duktiga elektriker. Du kan även arbeta med ombyggnader där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Det är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb. Idag byggs väldigt mycket i regionen och det finns ett stort behov av elektriker.

Inriktning Industrielektriker
Industrin blir allt mer robotiserad. Industriprocesserna måste löpa på utan störningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att robotsystemen och andra maskiner fungerar. Felsökning, programmering av styrsystem och olika former av  kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet.

Båda inriktningarna ger stora möjligheter att läsa vidare på bland annat Yrkeshögskola.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av El- och energiprogrammet eller yrkespaket till elinstallatör och har godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurser från utbildningen på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Vid kurstart görs en individuell studieplan. Utbildningens längd och/eller studietakt kan variera beroende på ditt utbildningsbehov. Undervisningen sker dagtid.

Innehåll

Yrkespaketet Elinstallatör har två valbara inriktningar; Installation och Industri.

Utbildningen innehåller de kurser som ECY  – Elbranschens centrala yrkesnämd rekommenderar för vuxenstuderande. För mer information se ECY:s hemsida.

Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur är 1750 kr och skyddskläder är cirka 1500 kronor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Dessutom måste du ha med dig minst 300 poäng i yrkeskurser från El- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

 

Dessutom måste du ha med dig minst 300 poäng i yrkeskurser från El- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1 2023-04-03 – 2023-06-30

Period 2 2023-07-03 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-07-05


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Informationsmöte

Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.