Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Elinstallatör

El och energi |Yrkesvux

Är du intresserad av ett varierande jobb och vill arbeta med att installera elektrisk utrustning som belysning, olika styr- och regleringssystem på olika fastigheter, industrier, bostäder, affärslokaler?

Eller vill du arbeta som industrielektriker och hantera robotsystem, felsöka och se till att industrisystemen fungerar?

Ja, då kan denna utbildning med en ingång och två utgångar vara något för dig.  

Viktig information

Körkort är inget krav för att gå utbildningen men majoriteten av arbetsgivarna har det som önskemål.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Yrkespaketet Elinstallatör/industrielektriker har 1200 poäng gemensamma kurser och två valbara inriktningar;
elinstallatör och industrielektriker.

Vill du jobba främst med elinstallation så läser du inriktningskurserna;
Belysningsteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Kommunikationsnät 1.

Vill du specialicera dig mot industrin och automation läser du inriktningskurserna;
Mät- och styrteknik
Mät- och reglerteknik
Programmerbara styrsystem
Robotteknik.

Utbildningen innehåller de kurser som ECY  – Elbranschens centrala yrkesnämd rekommenderar för vuxenstuderande. För mer information se ECY:s hemsida:
https://ecy.com/bli-elektriker/utbildning/utbildning-till-elektriker-ino…

Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Väljer du inriktningen till Elinstallatör omfattar utbildningen 1550 poäng och studietiden är 62 veckor.
Inrikningen som industrielektriker är lite längre och omfattar 1650 poäng och studietiden är 66 veckor.

Utbildningen leder till

Elinstallatör
Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Alla infrastruktursatsningar i regionen kräver att det finns duktiga elektriker. Du kan även arbeta med ombyggnader där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Det är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb. Idag byggs det väldigt mycket i regionen och det finns ett stort behov av elinstallatörer. Därefter finns det karriärmöjligheter som kalkylator, inköpare, teamledare, kvaliteskontroller, yrkeslärare,  etc.

Industrielektriker
Industrin blir allt mer robotiserat. Industriprocesserna måste löpa på utan störningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att robotsystemen och andra maskiner fungerar. Felsökning och olika former av  kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet. Du arbetar självständigt och måste gilla att hantera stress. Flera möjligheter till karriär inom branschen.

Båda inriktningarna ger stora möjligheter att läsa vidare och hela tiden få ny kompetens.

Kostnader för eleven

Kostnader för litterartur är 1750 kr och skyddskläder är cirka 1500 kronor.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: preliminärt 2023-09-11 — 2023-11-10

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik
– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

66 veckor

Poäng:

1 650

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-ELE-2301-GG

Studieperioder

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-03 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-04-12