Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Eventtekniker

Hotell och turism |Yrkesvux

Det senaste året har sättet att genomföra event, konferenser och möten förändrats. Branschen kompletteras och konkurrensutsätts av digital teknik, då många möten idag genomförs helt eller delvis online. I den här utbildningen är vi inriktade mot de nya behov av digitala möten, konferenser och event som omvärlden idag har.

Viktig information

Yrket kan innebära arbete på obekväm arbetstid såsom kvällar och helger. Det är viktigt att ha god datavana och att du är van att handskas med teknisk utrustning.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Studieform

Gruppundervisning med distansinslag. Du har lektioner ca 2-3 dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall. Utöver lektioner i skolan kommer du också att vara på APL(Arbetsplatsförlagt lärande) Se nedan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av kurserna Eventteknik, Ljudproduktionsteknik, Ljus- och bildproduktionsteknik och Medieproduktion Utbildningen innehåller dessutom 50 poäng orienteringskurs med fokus på service och bemötande.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som eventtekniker inom ljud, ljus och bild.

Kostnader för eleven

ca 1500 kr för licenser, programvaror, litteratur, kostnader för eventuella studiebesök kan tillkomma.

Studiebesök på skolan

Vill du veta mer om utbildningen och skolan är du välkommen att kontakta oss.
Rektor Eva Petersén, tel: 0703-001312 eller mail: eva.petersen@abfvux.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Ågatan 10B
Utbildningsanordnare: ABF Vux
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. . Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)
– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Hotell och Turism

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

19 veckor

Poäng:

450

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-HET-2301-GG

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-05-19