Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare

VVS och fastighet |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra. Gillar du att sköta miljön – både inomhus och utomhus och att se till människorna som vistas i den trivs? Ja, då är fastighetsskötarutbildningen något för dig.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning med språkstöd inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du teori på skolan eller digitalt.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får kunskaper om felsökning och enklare reparationer inom fastigheten.

  • Du får kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering.

  • Du tränar din förmåga att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande.

  • Du får kunskaper om kontroll och byte av brandskyddsutrustning.

  • Du får kunskaper om enklare administration av låssystem.

  • Du får kunskaper om lagar och regler avseende nödutgångar.

  • Du får kunskaper om vård och underhåll av den yttre miljön enligt uppgjorda skötselplaner.

  • Du lär dig att planera och genomföra fastighetsskötsel i den inre och yttre miljö.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) inför kommande anställning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRX-FAS-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-01 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-06


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.