Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra. Gillar du att sköta miljön – både inomhus och utomhus och att se till människorna som vistas i den trivs? Ja, då är fastighetsskötarutbildningen något för dig.

Länk med mer information om yrkesområdet: Fastighetsbranschen

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08.00-15.00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får kunskaper om felsökning och enklare reparationer inom fastigheten.

  • Du får kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering.

  • Du tränar din förmåga att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande.

  • Du får kunskaper om kontroll och byte av brandskyddsutrustning.

  • Du får kunskaper om enklare administration av låssystem.

  • Du får kunskaper om lagar och regler avseende nödutgångar.

  • Du får kunskaper om vård och underhåll av den yttre miljön enligt uppgjorda skötselplaner.

  • Du lär dig att planera och genomföra fastighetsskötsel i den inre och yttre miljö.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) inför kommande anställning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-FSK-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-06-27
2025-06-30 – 2025-08-29


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Det finns tillfällen att boka i april och maj.  

Mejla magnus.engerdalen@movant.se och charlotte.elgh@movant.se för mer information.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4, Göteborg