Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare / Fastighetstekniker

VVS och fastighet |Yrkesvux

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till fastighetskötare eller fastighetstekniker. Första perioden av utbildningen läser du kurser som är gemensamma för fastighetsskötare och fastighetstekniker. Inför period 2 så väljer du om du skall läsa till fastighetsskötare eller fastighetstekniker. Två till tre dagar i veckan kommer att vara arbetsplatsförlagd  under hela utbildningstiden. Se nedan information om respektive inriktning.

Viktig information

Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.
En stor fördel om du har lust att använda och lära dig logiskt tänkande och utveckla ditt sinne för detaljer i tekniska system, då det hjälper dig att felsöka. 

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

FASTIGHETSTEKNIKER

Gillar du att jobba med drift- och energisystem och se till att allt fungerar? Är du en problemlösare? Ja, då är detta utbildningen för dig – fastighetstekniker.

Utbildningens innehåll (Fastighetstekniker)

Utbildningen förbereder dig för och ger dig kunskap om fastighetsservice och fastighetsförvaltning.
Du kommer att få kunskap om drifts- och säkerhetsfrågor, miljö- och avfallsfrågor, utemiljö, energifrågor och om administration samt om lagar och andra bestämmelser. Kommunikation med hyresgäster, entreprenörer, arbetskamrater och fastighetsägare är en viktig del av arbetet. 
Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som
långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Utbildningen leder till

Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar men arbetsledning kan förekomma.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare och arbetsmarknaden är god.   

FASTIGHETSSKÖTARE

Gillar du att sköta miljön – både inomhus och utomhus och att se till människorna som vistas i den trivs? Ja, då är fastighetsskötarutbildningen något för dig.

Utbildningens innehåll (Fastighetsskötare)

Du får kunskaper om felsökning och enklare reparationer inom fastigheten.
Du får kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering. 
Du tränar din förmåga att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande.
Du får kunskaper om kontroll och byte av brandskyddsutrustning.
Du får kunskaper om enklare administration av låssystem.
Du får kunskaper om lagar och regler avseende nödutgångar.
Du får kunskaper om vård och underhåll av den yttre miljön enligt uppgjorda skötselplaner.
Du lär dig att planera och genomföra fastighetssskötsel, inre och yttre miljö. Det betyder att du får träna dig på felsökning, göra mindre repratationer inom VVS och el.  Du får lära dig  trädgårds-  och grönyteskötsel.  Du får också lära dig att hantera nödvändiga maskiner och verktyg.

Utbildningen leder till

Fastighetsbranschen erbjuder fria och flexibla jobb, med stor bredd i innehåll och befattningar. Här finns möjlighet att arbeta med IT, teknik, service, ekonomi och juridik. Du som söker dig till branschen måste gilla människor, teknik och miljö.
Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Fastighetsskötaren utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter.
Arbetsmarknaden för fastighetsskötare är god till mycket god. Det finns flera möjligheter att studera vidare.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Ca 50 % av utbildningstiden kommer att vara arbetsplatsförlagd.

Apl-perioder:
2-3 dagar i veckan under hela utbildningstiden.

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4, Göteborg
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

VVS och Fastighet

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

62 veckor

Poäng:

1 550

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-FTS-2301-GG

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09–2023-06-30
Period 2 2023-07-03–2023-12-29
Period 3 Fastighetstekniker: 2024-01-01–2024-03-15
Period 3 Fastighetsskötare: 2024-01-01–2024-02-16