Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare/Fastighetsvärd – komplettering

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen är till för dig som är utbildad fastighetsskötare eller fastighetsvärd och saknar kunskap inom automatiserade tekniska system.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. I ditt dagliga arbete kommer du att ansvara för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att du säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastigheter kan vara bostäder men också kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Dina framtida arbetsgivare kan vara ett fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Undervisning sker vanligtvis på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällen får du arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du gör APL under utbildningstiden på det företag du arbetar på eller på annat apl-företag.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.

  • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.

  • Du får lära dig att hantera mätutrustning  inom vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas.

  • Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.

  • Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) inför kommande anställning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Dessutom ska ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Systemuppbyggnad

– Värmelära

– Elkraftteknik

– Fastighetsförvaltning

– Fastighetsservice – byggnader

– Fastighetsservice – VVS

– Luftbehandling  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-FSK-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-01 – 2024-11-15


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.