Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare/Fastighetsvärd – komplettering

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du utbildad fastighetsskötare eller fastighetsvärd? Saknar du kunskap inom automatiserade tekniska system? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom automatiserade tekniska system.

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Du breddar din kompetens för att kunna ansvara för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att du i ditt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar men arbetsledning kan förekomma.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällen får du arbetsuppgifter att lösa via lärplattform.

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
  • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt
  • Du får kunskaper om trendanalyser och optimering på basnivå.
  • Du får lära dig att hantera mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas mm), besluta om nödvändiga åtgärder och avgöra när experthjälp behöver tillkallas
  • Du får lära dig testa funktion hos brandlarm.
  • Du får lära dig att utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar.
  • Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
  • Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Du gör APL under utbildningstiden på det företag du arbetar på eller annat APL-företag.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.

Tänk på att

Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Dessutom ska ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Systemuppbyggnad

– Värmelära

– Elkraftteknik

– Fastighetsförvaltning

– Fastighetsservice – byggnader

– Fastighetsservice – VVS

– Luftbehandling  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Dessutom ska ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Systemuppbyggnad

– Värmelära

– Elkraftteknik

– Fastighetsförvaltning

– Fastighetsservice – byggnader

– Fastighetsservice – VVS

– Luftbehandling

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-04-03 – 2023-06-30

Period 2: 2023-07-03 – 2023-12-29

Period 3: 2024-01-01 – 2024-02-16


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.