Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetstekniker automatisering – påbyggnad

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Arbetar du som fastighetstekniker idag, men behöver mer kunskap i hur du hanterar automatiserade tekniska system i fastigheter samt hur man programmerar styrsystem. Utbildningen förbereder dig för den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen som sker snabbt med ökad digitalisering som resultat.

En fastighetstekniker kan arbeta på ett fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara anställda av kommunen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällena får du arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du gör apl under utbildningstiden på din arbetsplats alternativt på ett apl-företag.

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.

  • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.

  • Du får lära dig hur uppbyggnad och funktion hos olika programmerbara styrsystem fungerar.

  • Du får får lära dig grundläggande programmeringsteknik av styrsystem.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) inför kommande anställning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Mät- och reglerteknik

– Mät- och styrteknik

– Programmerbara styrsystem

– Distribuerade styrsystem

– Fastighetsautomation 1

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-FAP-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-21


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  

Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.