Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsvärd språkstöd

VVS och fastighet |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Rollen som fastighetsvärd beskrivs bäst i tre delar som alla är lika viktiga:

– Service och bemötande

– Budgetansvar

– Praktiska kunskaper som felsökning inom el, ventilation, vatten och sanitet, samt energi och snickeri.

God service och vänligt bemötande av hyresgästerna är nyckeln till framgång i yrket. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor med olika behov, har förmåga att skapa delaktighet genom dialog och få hyresgästerna att känna sig trygga.

Du kommer att utföra besiktning av lägenheter. Arbetet är självständigt under ansvar, men också i nära samverkan med kollegor. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, exempelvis i arbete med skötsel och reparationer i och kring fastigheter.

En fastighetsvärd kan vara anställd av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Länk med mer information om yrkesområdet: Fastighetsbranschen

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning med språkstöd inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.
Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du är ute på apl fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du teori på skolan eller digitalt.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får kunskap om fastighetsservice och fastighetsförvaltning.

  • Du får lära dig att utföra reparationer i lägenheter och lösa olika praktiska problem som uppstår.

  • Du får kunskaper om säkerhetsfrågor, avfallshantering, energifrågor och om administration.

  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

  • Du får träna på kommunikation med hyresgäster och konflikthantering.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 kronor för kurslitterartur och arbetskläder. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på din kommande arbetsplats.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-FSV-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27
2025-06-30 – 2025-08-29


Övrig information

Skola

Movant Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Det finns tillfällen att boka i april och maj.  

Mejla magnus.engerdalen@movant.se och charlotte.elgh@movant.se för mer information.

Besöksadress

Hildedalsgatan 4