Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Finsnickare och lackerare

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som möbel- och inredningssnickare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Innehåll

En lärlingsutbildning till finsnickare ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter inom trä- och möbelteknik. Utbildningen ger dig kunskap om material och hur du kan arbeta på ett miljömässigt och säkert sätt.

Under utbildningen arbetar du med flera moment inom finsnickeri och lackering av trä. Såsom träformgivning, konstruktionsritning, slipning och ytbehandling. En del teori tillkommer i form av distansutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Resor från och till skola och praktikplats

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-04-03- 2023-06-30

2023-07-31 – 2023-12-29
2024-01-02 – 2024-05-17


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Avichai Arbiv

Utbildningsledare  

avichai.arbiv@lerum.se

Telefon 1: 0302-521525

Telefon 2: 076-8863823

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.