Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Florist

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som florist i blomsteraffär, handelsträdgård eller inredningsbutik med blomsterbinderier.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Lärlingsutbildningen innebär att 80 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare / florist på skolan som följer dig genom utbildningen. Du kommer att ha ca 7 veckors obligatorisk skolförlagd undervisning i Lerum med praktiskt binderi m.m. under din utbildning.

Utbildningen startar med en orienteringskurs där du kommer att få ta del av information om utbildningen, skolan, lärplattform och vad som kommer att ske under de skolförlagda modulerna samt under din APL.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför större delen av utbildningen där.

Skolan är ansvariga för att ta fram lämplig APL-plats. Man kan även anskaffa APL-platsen själv men den måste då godkännas av skolan.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen är för dig som vill arbeta med ett hantverksyrke med inslag av såväl praktiskt skapande, färg och form som service och administration. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen skapar individuella och unika blomsterarbeten för en bred kundkrets. Man möter olika typer av människor i livets alla skeden och hjälper dem att förmedla känslor genom blommor. Efter utbildningen kan du arbeta som florist inom handeln.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder, arbetsverktyg och resor kan tillkomma..

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-FLO-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-07-04


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Ta kontakt med utbildningsledare susanne.petersson@lerum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Alingsåsvägen 7, 443 80 Lerum

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen. Där får du också chans att ställa dina frågor.