Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Florist

Hantverk |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid. Delar av utbildningen kommer att ske skolförlagt på Lerums vuxenutbildning.

Viktig information

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

HAVHAV0 Hantverksintroduktion. 200p
HAVFLO01 Florist 1 200p
HAVFLO02 Florist 2 200p
HAVFLO03. Florist 3 200p
HavFLO04. Florist 4 200p
HAVFLO04S Florist 4 spec. /SlowFlower. 50p
HAVFLO04S. Florist 4 spec. 50p
HVKMAE0 Material & Miljö 100p

Utbildningen leder till

Floristyrket är ett hantverksyrke och har inslag av såväl praktiskt skapande, färg och form som service och administration. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen skapar individuella och unika blomsterarbeten för en bred kundkrets. Man möter olika typer av människor i livets alla skeden och hjälper dem att förmedla känslor genom blommor. Efter utbildningen kan du arbeta som florist inom handeln.

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder, arbetsverktyg och resor kan tillkomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum.
Utbildningsanordnare: Lerums Kommun

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Hantverk

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 240

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-FLO-2301-LM

Studieperioder

2023-01-23 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-01-12