Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fordonstekniker elektrifiering – påbyggnad

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som fordonstekniker och som vill bredda din kompetens.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Är du utbildad fordonstekniker? Saknar du kunskap inom el- och hybridfordon? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridbilar. 

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad fordonsteknikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid. Undervisning sker en dag i veckan. Du får arbetsuppgifter att lösa via lärplattform. Utbildningen går att kombinera med arbete.

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Innehåll

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker. Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-period: Du gör APL under utbildningstiden på din arbetsplats alternativt på ett APL-företag.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska  

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Bromsar, kaross och chassi

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motorer och kraftöverföring

– Personbilsteknik introduktion

– Reparation av personbil och lätt transport

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

 

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Bromsar, kaross och chassi

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motorer och kraftöverföring

– Personbilsteknik introduktion

– Reparation av personbil och lätt transport

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-04-03 – 2023-06-30

Period 2: 2023-07-03 – 2023-12-29

Period 3: 2024-01-01 – 2024-02-16


Övrig information

Skola

Movant AB, www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan. Mötena äger rum varannan vecka.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start