Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fordonstekniker – Påbyggnad el

Fordon och transport |Yrkesvux

Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

Är du utbildad fordonsmekaniker? Saknar du kunskap inom el- och hybridfordon? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridbilar.

Viktig information

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad fordonsmekanikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid. Undervisning på plats sker en dag i veckan på eftermiddagen och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete.

Utbildningen leder till

Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som fordonsmekaniker och som vill bredda din kompetens.

Kostnader för eleven

Ca 2000 kr för allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-period: apl gör parallellt med studieperioden

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
1. Svenska eller svenska som andraspråk
2. Matematik
3. Engelska  

Dessutom behöver du ha:

4. Arbetat inom branschen som fordonsmekaniker/personbilsmekaniker motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

eller

5. Du ska ha slutfört följande kurser på gymnasial nivå:
– Bromsar, kaross och chassi
– Komfort och säkerhetssystem 1a
– Motorer och kraftöverföring
– Personbilsteknik introduktion
– Reparation av personbil och lätt transport
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

52 veckor

Poäng:

650

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GEY-FTP-2210-GG

Studieperioder:

Period 1: 2022-10-24 – 2022-12-30
Period 2: 2023-01-02 – 2023-06-30
Period 3: 2023-07-03 – 2023-10-20