Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Frisör grundutbildning

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Med detta diplom kan du söka jobb som frisör. För den som önskar ta frisörlicens förbereder utbildningen också för att avlägga ett yrkesprov via Frisörföretagarna.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med en introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen.  Utbildningen är på heltid, en dag är skolförlagd och tre dagar är på APL platsen.

Om man vill jobba inom branschen ska man brinna både för hantverk och service. Du får en grundutbildning och ett diplom som ett bevis på dina frisörkunskaper.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge dig;

  • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder.

  • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter.

  • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.

  • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.

  • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.

  • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för resor till och från din APL-plats, litteratur och underhåll av verktyg kan tillkomma.

Tänk på att

  • Vissa arbetsplatser kräver utdrag ur belastningsregistret.

  • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass kvällar/helger kan förekomma.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-FRI-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-27
2025-08-11 – 2025-12-19


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.

skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen och antagningsprocessen. Där får du även möjlighet att ställa frågor.