Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Glastekniker

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Yrkeslivet som glastekniker kan variera mycket beroende på vilket företag du arbetar på. Som glastekniker kan du till exempel arbeta på ett glasmästeri, som glas-och metallmontör eller som bilglasmontör.

En glastekniker som arbetar på ett glasmästeri skär till och installerar glas i till exempel fönster och dörrar samt monterar ramar till tavlor och speglar eller glas till vitrinskåp.

Idag ingår glas- och metallkonstruktioner i allt fler byggnader och de fyller en rad olika funktioner. En glas- och metallmontör arbetar med nyproduktion, renoveringar samt om- och tillbyggnader och det kan gälla glas- och metallkonstruktioner i både väggar, tak och entréer. 

En bilglasmontör byter och reparerar rutor till bilar, bussar, lastbilar och andra fordon.

Som glastekniker har du ett fritt, självständigt och omväxlande jobb. Det är ett modernt teknikyrke med många inslag av traditionellt hantverk.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till mindre företag som har specialiserat sig och endast arbetar med till exempel glas- och metallarbeten eller bilglas.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du är ute på apl fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du teori på skolan eller digitalt.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

  • Du får lära dig att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler samt hantering och montering av olika glaskonstruktioner.

  • Du får kunskaper om  byggnation, ombyggnad och renovering.

  • Du får kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.

  • Du får kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.

  • Du får lära dig att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.

  • Du får kunskap om arbetsmiljö samt lär dig att arbeta säkert och ergonomiskt.

  • Du lär dig att att planera, genomföra och utvärdera din arbete.

Kvalificerad utbildningstidEfter utbildningen söker du arbete som anställd lärling. Denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i upp till 5500 tim. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Ytterligare information gällande lärlingsavtal finns på glasbranschforeningen.se

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRL-GLA-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-29 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-13


Övrig information

Skola

Utbildningscentrum Bräckegymnasiet Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Kontakta Peter Skog, Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Besöksadress

Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.