Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Golvläggare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

”Jobbet som golvläggare är både fritt och varierande”.

Elev på golvläggarutbildningen.

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev under utbildningen på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag.  Variationer i schemat kan förekomma.

När du är ute på företaget för att göra arbetsplatsförlagt lärande, apl, följer du arbetsplatsens tider.
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

När du blivit antagen, kom ihåg att söka om studiemedel hos CSN om det är aktuellt för dig.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningsinnehållet är delvis samma som för murare och snickare. Två tredjedelar är gemensamma och ger dig en bred bas, medan den sista tredjedelen är specialiserad på golvläggning. 

Under utbildningen får du lära dig mycket om hur förarbeta; till exempel riva av gamla mattor, spackla och slipa före golvläggning. Du får utveckla ditt sinne för färg och form.

Utbildningen förutsätter att du har förmåga att räkna ut hur mycket golvmaterial du behöver lägga på en yta.  

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid.  Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, cirka 2- 2 1/2 år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som golvläggare.

Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida. 

Utbildningen leder till

Golvläggare arbetar med golvbeläggningar av bland annat textil, plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Det mesta av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som till exempel mattor på rulle eller parkettbrädor. Du ska också kunna utföra specialjobb såsom  mönsterläggning av parkettgolv. Ett stort arbetsområde är våtrum. 

Kostnader för eleven

2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk. Mötena äger rum varannan vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder; den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Antagning

Informationsmöte: Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen med information om schema och annat du behöver veta inför start

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 3, Göteborg
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika material så som textil, linoleum och parkett. Man byter ofta arbetsplats och har kontakter med olika kunder. Att ha känsla för färg och form är en fördel i arbetet.

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

74 veckor

Poäng:

1 850

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-GOL-2301-GG

Skola:

Movant

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-03 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-06-07