Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellmedarbetare

Hotell och turism |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Besöksnäringen återhämtar sig efter pandemin och det råder stor efterfrågan på personal inom hotellbranschen.

Hotellbranschen är en framtidsbransch och flera nya hotell byggs i Göteborgsområdet eftersom det kommer fler besökare till Göteborg.

Du kan arbeta på hotell med våningsservice och frukostservering.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsvuxutbildning med språkstöd lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats och en viss del av utbildningen är i skolan. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Utbildningen startar med att du genomgår en tre veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats som du behåller under din utbildningstid.

Utbildningstiden är 34 veckor och du studerar på heltid, det vill säga studietakten är 100 procent

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 500 poäng inom hotell och turism som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare.

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, frukost och servering.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr. Eventuella arbetsskor anpassade för stående arbete och arbetskläder i svart.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRX-HMA-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-07-29 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

ABF Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Charlie Kolander, rektor. mail: charlie.kolander@abfvux.se

Besöksadress

Drakegatan 1, 412 50 Göteborg