Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellreceptionist och konferensvärd

Hotell och turism |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Besöksnäringen har stor efterfrågan på personal inom hotell- och servicebranschen.

Hotellbranschen i sig är en framtidsbransch och flera nya hotell byggs i Göteborgsområdet eftersom det kommer fler besökare till Göteborg.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. När du gör din APL behöver du ha mycket bekväma svarta skor och svarta kläder om inte din APL-plats har arbetskläder.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom hotell och turism. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-HRK-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-03-14


Övrig information

Skola

ABF Vux Göteborg

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Charlie Kolander, rektor. mail: charlie.kolander@abfvux.se

Besöksadress

Drakegatan 1, 412 50 Göteborg