Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellreceptionist och konferensvärd

Hotell och turism |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Hotellbranschen är en framtidsbransch och flera hotell byggs i Göteborgsområdet. Besöksnäringen återhämtar sig efter pandemin och det råder stor efterfrågan på personal inom hotellbranschen.

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, konferens och reception.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.  Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Utbildningen startar med att du genomgår en tre veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats

Innehåll

Lärlingsutbildning Hotell, reception och konferens – Lärling innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom hotell och turism. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-04-03 — 2023-07-07

2023-08-07 — 2023-11-24


Övrig information

Skola

ABF Vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med: Therese Edvardsson, rektor. mail: therese.edvardsson@abfvux.se