Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hovslagare

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter vår tvååriga grundutbildning har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som hovslagare på grundnivå (länk JBV).  Därefter söker du till en tilläggsutbildning för fördjupande kunskaper, för att kunna söka certifiering enligt Jordbruksverkets regler, som du kan läsa om på denna länk.

Vill du läsa mer om yrket kan du klicka dig vidare på den här länken.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Förutom tiden hos praktikföretaget innehåller utbildningen 14 utbildningsveckor utspridda över två år. Detta är skolförlagda veckor, vi utgår från våra lokaler i Lerum och Kungsbacka. Deltagande under dessa veckor är obligatoriskt. Du får även möjlighet att åka på tävlingar, föreläsningar och utlandspraktik som ytterligare kan stärka din kompetens.

Lärlingsutbildningen är en tvåårig grundutbildning som är godkänd av Jordbruksverket och är i samarbete med Svenska hovslagarföreningen. I vår utbildning kommer du träffa många meriterade hovslagare, både som lärare och handledare.

Innehåll

Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av hovslageri. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket smide och olika typ av funktionell skoning samt få kunskaper inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett eller flera företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Har du önskemål att utbilda dig hos en speciell hovslagare/handledare kan detta ibland vara möjligt, enbart efter godkännande av Lerums vuxenutbildning. En godkänd hovslagare/handledare behöver ha meriter (gesäll-, mästarbrev), flera års erfarenhet, samt utbildning med stor vikt på fullständig utbildning. Handledaren bör ha en stor variation av hästar till vardags och lärlingen bör ges möjligheter för att träna smide.

Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. En hovslagare arbetar ofta oregelbundna tider och besöker sina kunder på plats. Det kan bli långa dagar och långa avstånd mellan kunderna. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kurslitteratur, arbetsmaterial/verktyg samt resor bekostas av eleven.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-04-03 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-12-29
2024-01-02 – 2024-06-28
2024-07-29 – 2024-11-22


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Där handledare (hovslagare) finns som matchats till dig. Anpassas så det blir nära där du bor.

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning