Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hovslagare

Hantverk |Lärlingsvux

Utbildningens innehåll

Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av hovslageri. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket smide och olika typ av funktionell skoning samt få kunskaper inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Förutom tiden hos praktikföretaget innehåller utbildningen 14 utbildningsveckor utspridda över två år. Detta är skolförlagda veckor, vi utgår från våra lokaler i Lerum och Kungsbacka. Deltagande under dessa veckor är obligatoriskt. Du får även möjlighet att åka på tävlingar, föreläsningar och utlandspraktik som ytterligare kan stärka din kompetens.
 
Lärlingsutbildningen är en tvåårig grundutbildning som är godkänd av Jordbruksverket och är i samarbete med Svenska hovslagarföreningen. I vår utbildning kommer du träffa många meriterade hovslagare, både som lärare och handledare.

Utbildningen leder till

Efter vår tvååriga grundutbildning har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som hovslagare på grundnivå (länk JBV).
Därefter söker du till en tilläggsutbildning för fördjupande kunskaper, för att kunna söka certifiering enligt Jordbruksverkets regler, som du kan läsa om här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbete…

Via de här länkarna kan du läsa mer och titta på en film om yrket:
https://youtu.be/YiWsWkNBQTI
https://www.framtid.se/yrke/hovslagare

Kostnader för eleven

Kurslitteratur, arbetsmaterial/verktyg samt resor bekostas av eleven.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett eller flera företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Har du önskemål att utbilda dig hos en speciell hovslagare/handledare kan detta ibland vara möjligt, enbart efter godkännande av Lerums vuxenutbildning. En godkänd hovslagare/handledare behöver ha meriter (gesäll-, mästarbrev), flera års erfarenhet, samt utbildning med stor vikt på fullständig utbildning. Handledaren bör ha en stor variation av hästar till vardags och lärlingen bör ges möjligheter för att träna smide.

Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. En hovslagare arbetar ofta oregelbundna tider och besöker sina kunder på plats. Det kan bli långa dagar och långa avstånd mellan kunderna.
Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Där handledare (hovslagare) finns som matchats till dig. Anpassas så det blir nära där du bor.
Utbildningsanordnare: Lerums vuxenutbildnimg
Ansvarig vuxenutbildning: Lerum

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Hantverk

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

80 veckor

Poäng:

1 740

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-HOV-2301-LM

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-12-29
2024-01-02 – 2024-06-28
2024-07-29 – 2024-09-13