Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Industri – Bas

Industriteknik |Lärlingsvux med språkstöd

Lärlingsutbildning med språkstöd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen. 

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Vill du jobba inom industrin? Då ska du läsa Industri bas som ger dig en allmän introduktion och de baskunskaper som krävs för att få jobba inom tillverkningsindustrin. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Du kommer att lära dig om hur man tillverkar saker i produktion. Du lär dig om verktyg och maskiner. Du  jobbar med ritningsläsning, arbetsmiljö och säkerhet. Du får kunskaper om underhåll, automation och lär dig om datorstyrd produktion.

Utbildningen leder till

Detta är ett yrkespaket utformat för att kunna börja arbeta med enklare arbetsuppgifter som montör inom industrin.

Kostnader för dig

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv.
Resor från och till skola och praktikplats. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen erättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid. Om vi får fler godkända ansökningar än vi har platser sker lottning. Vi lottar då också fram reservplatserna.

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning
Utbildningsanordnare: Lerums vuxenutbildning
Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

46 veckor

Poäng:

940

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRX-IND-2301-LM

Studieperioder

2023-01-09 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-12-22