Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Industrirörmontör

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som industrirörmontör inom bland annat kemiska industrier, pappersbruk och läkemedelsindustrier. På vår utbildning lägger vi mest fokus på processindustrin.

Chanserna till jobb efter utbildningen är mycket goda!

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

All utbildning förutom vissa studiebesök kommer att ske på plats i Stenungsund. Utbildningen ges på heltid under dagtid (vissa praktiska kvällspass kan dock förekomma!). Vi varvar teoretiska uppgifter med praktiska moment. En del av dina studier och kommunikation kommer också att ske via vår lärplattform Itslearning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL-perioderna kommer att ligga i block och under dessa block är du ute på arbetsplatsen tre dagar per vecka.

Under din APL följer du arbetsgivarens schema, vilket kan innebära att du även kan komma att jobba kvällar, helger och nätter.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

En industrirörmontör jobbar ofta på större industrier där man har rörsystem som transporterar vätskor och gaser. Där kan arbetsuppgifterna handla om:

  • montera och installera rör i industrianläggningar.

  • se till att röranslutningar är korrekta och täta.

  • utföra reparationer och underhåll av befintliga rörsystem.

Dessa uppgifter kräver bland annat att du ska kunna allt ifrån värmelära och systemuppbyggnad till svetsning och ritningsläsning.

Detta lär du dig om under utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för böcker ca 2.000 kr

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.29

Anmälningskod GRY-IRM-2408-SD

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Stenungsunds vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Stenungsund

Besöksadress

Hasselbackevägen 76, 444 42 Stenungsund